Zrušeno: Absolventská středa: NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble? /8. 6./

Přednáška je zrušena ze zdravotních důvodů. O novém termínu vás budeme informovat.

Zveme vás 8. června od 18:00 na HYBRIDNÍ přednášku (online/osobní účast*) v angličtině v rámci projektu Absolventské středy na téma „NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble?, kterou povede Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.**, absolvent Fakulty informatiky a statistiky, který se odborně zaměřuje na problematiku nových médií a sociálních sítí. Je autorem řady nejen knižních publikací. Kromě VŠE přednášel také v zahraničí: na univerzitě v Mariboru a dánském Aalborgu. Profil na LinkedInu zde.

Kdy: středa 8. června 2022, od 18:00 hod
Kde: osobně v RB 211 na VŠE / online v MS Teams
Nutná bezplatná registrace předem zde

Zaměření přednášky: 

  • představení technologie – jak NFT funguje
  • možné benefity a výhody
  • problémy a triky NFT technologie

Více o projektu Absolventské středy
Těšíme se na setkání!

 

** Medailonek Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Odborné zaměření se pohybuje se na pomezí informatiky a sociálních věd, konkrétně se orientuje problematiku nových médií a informačního managementu. V této oblasti vede řadu bakalářských a diplomových prací, je jmenován konzultantem doktorských disertačních prací v oblasti Social Media a Big Data. Jeho publikační činnost ve světové databázi Web of Knowledge je přístupná skrze aplikaci ResearcherID, případně ORCID či Google Scholar.

 

* Na základě režimových covid opatření ve vnitřních prostorách VŠE.

 

-.-.- English version -.-.-

Presentation has been cancelled due to health issues – new date to be announced.

We would like to invite you June 8 from 18:00 to the HYBRID presentation (online/personal attendance*) in english on the topic NFT – The Next Big Thing or Just a Bubble?, which will be given by Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.**, alumni of Faculty of Informatics and Statistics, new media and social media specialist. He is the author of several not only book publications. In addition to the Prague University of Economics and Business, he has also lectured abroad at the University of Maribor and Aalborg in Denmark. Profile on LinkedIn here.

When: June 8, 2022 | 6:00 p.m.
Where: RB 211 at VŠE / online at MS Teams 
Free registration required in advance here

Annotation:

  • Introducing the technology – how NFT work
  • Possible benefits and advantages
  • Problems and hype of the NFT technology

We look forward to meeting you!

 

** Bio Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.

The professional focus is on the border of informatics and social sciences, specifically the issue of new media and information management. He conducts several bachelor’s and master’s theses in this area and is appointed a consultant for doctoral dissertations in the field of Social Media and Big Data. His publishing activities in the world database Web of Knowledge are accessible through the application ResearcherIDORCID or Google Scholar.

 

* Based on covid regime measures in the premises of the Prague University of Economics and Business.