Anglický jazyk pro začátečníky I

Rádi bychom vám nabídli možnost doplňkového vzdělání v podobě kurzu s názvem „Anglický jazyk pro začátečníky I“. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se základní konverzační fráze a pochopit základní gramatická pravidla anglického jazyka. Pro ty z vás, kteří už někdy s tímto jazykem začali a chtějí si své vědomosti zopakovat a případně prohloubit je vhodný kurz „Anglický jazyk pro začátečníky II“. Kurzem vás povede Ing. Lucie Böhmová, Ph.D.

Výsledky učení:
Gramatická část je dělena dle slovních druhů. Konverzační část je zaměřena na tvorbu jednoduchých rozhovorů na témata jako úvodní rozhovor, návštěva restaurace a hotel.

Výuka bude probíhat v týdnu od 14. do 17. ledna 2019 vždy od 18:00 do 19:45 (místnost bude upřesněna).

Harmonogram:
pondělí 14. ledna: podstatná jména (členy, množné číslo), přídavná jména (stupňování), zájmena
úterý 15. ledna: číslovky, slovesa (to be, can), časy, tvorba vět, konverzační témata
středa 16. ledna: příslovce, předložky, spojky, konverzační témata
čtvrtek 17. ledna: opakování

Kapacita kurzu je 30 osob. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Absolvent má nárok na jeden kurz v rámci doplňkového vzdělání.

Povinné pomůcky:
Sešit A5 a zvýrazňovače – nutné pro zápis gramatiky.

Přihlášení do kurzu je závazné! zde.