Anglický jazyk pro začátečníky I

Rádi bychom vám nabídli možnost doplňkového vzdělání v podobě kurzu s názvem „Anglický jazyk pro začátečníky I“. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se základní konverzační fráze a pochopit základní gramatická pravidla anglického jazyka. Zároveň je však vhodný i pro falešné začátečníky, kteří si chtějí anglický jazyk osvěžit. Kurzem vás povede Ing. Lucie Böhmová, Ph.D.

Výsledky učení:
Gramatická část je dělena dle slovních druhů. Konverzační část je zaměřena na tvorbu jednoduchých rozhovorů na témata jako úvodní rozhovor, návštěva restaurace a hotel.

Výuka bude probíhat 14., 15. a 22. ledna 2019 vždy od 18:00 do 20:30.

Harmonogram:
pondělí 14. ledna v místnosti RB 109: podstatná jména (členy, množné číslo), přídavná jména (stupňování), zájmena
úterý 15. ledna v místnosti RB 109: číslovky, slovesa (to be, can), časy, tvorba vět, konverzační témata
úterý 22. ledna v místnosti RB 115: příslovce, předložky, spojky, konverzační témata, opakování

Kapacita kurzu je 30 osob. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Absolvent má nárok na jeden kurz v rámci doplňkového vzdělání.

Povinné pomůcky:
Sešit A5 a zvýrazňovače – nutné pro zápis gramatiky.

Přihlášení do kurzu je závazné! zde.