Anglický jazyk pro začátečníky II

Rádi bychom vám nabídli možnost doplňkového vzdělání v podobě kurzu s názvem „Anglický jazyk pro začátečníky II“. Kurz je vhodný pro falešné začátečníky, kteří mají zájem zopakovat si základní konverzační fráze a základní gramatická pravidla anglického jazyka. Kurzem vás povede Ing. Lucie Böhmová, Ph.D.

Výsledky učení:
Gramatická část je dělena dle slovních druhů. Konverzační část je zaměřena na tvorbu jednoduchých rozhovorů na témata jako úvodní rozhovor, restaurace, hotel, nakupování, cestování a orientace ve městě.

Výuka bude probíhat od pondělí 24. září vždy od 18:00 do 20:30 hod. (místnost je upřesněna v harmonogramu níže).

Harmonogram:
pondělí 24. září, místnost ve Staré budově 3. patro – SB308: podstatná jména (členy, množné číslo), přídavná jména (stupňování), zájmena, číslovky, slovesa (to be, can)
úterý 25. září, místnost ve Staré budově 2. patro – SB239: časy, tvorba vět, konverzační témata
pondělí 1. října, místnost ve Staré budově 3. patro – SB308: příslovce, předložky, spojky, konverzační témata, opakování

Kapacita kurzu je 30 osob. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Absolvent má nárok na jeden kurz v rámci doplňkového vzdělání.

Povinné pomůcky:
Sešit A5 a zvýrazňovače – nutné pro zápis gramatiky.

Přihlášení do kurzu je závazné! zde.