16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis

23.11.2012

 

V pátek dne 23. listopadu 2012 bude VŠE od 10:00 do 16:00 hodin hostit již šestý ročník akce pěti pražských univerzit s názvem Den vědy na pražských vysokých školách - Scientia Pragensis.

 

Cílem akce je formou přednášek a prezentací předvést široké veřejnosti, studentům i budoucím studentům výsledky vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti dosažené na pražských univerzitách. Na organizaci se kromě VŠE podílí České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

 

V atriu Rajské budovy budou Vysoké školy na stánkách po celou dobu konání prezentovat praktické ukázky výsledků svého výzkumu.

 

Přednášky budou probíhat od 10:00 hodin v posluchárně RB101.

od 10.00              I rostliny jsou někdy ve stresu: Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. (VŠCHT Praha)

od 10.35              Pohyb jako prostředek kultivace člověka: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK Praha)

od 11.10              Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve 2. světové válce: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (VŠE)

od 11.45              GM živočichové míří na náš stůl: Prof. Jaroslav Petr (ČZU)

od 12.20              Antihmota: Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, Ph.D. (ČVUT)

od 12.55              Role ceramidů v kůži a jejich využití v léčbě kožních onemocnění: Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. (FaF UK Hradec Králové)

od 13.30              Sluneční škola v indickém Himálaji: Ing. Jan Tilinger (ČVUT)

od 14.05              Iracionalita při finančním rozhodování: Ing. Libor Votava, Ph.D. (VŠE)

od 14.40              Jak vyčenichat zločin? Ing. Ludvík Pinc (ČZU)

od 15.15              Historie restaurování mozaiky Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály sv. Víta:Ing. Irena Kučerová, PhD. (VŠCHT Praha)

 

Více informací najdete na www.sciprag.cz nebo na www.facebook.com/sciprag.

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.