16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
10. – 17.8.2013 SPORTOVNÍ TÝDEN VŠTJ EKONOM PRAHA 2013

Související stránky

10.8.2013 07:00

Pro všechny absolventy, kteří s úsměvem vzpomínají na sportovní kruzy v Dobronicích, připravilo Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS VŠE) ve spolupráci s VŠTJ Ekonom kurz určený speciálně pro absolventy.

Kurz v Dobronicích se uskuteční v termínu 10. – 17.8.2013 (sobota – sobota)

Program:
Sportovní hry, sporty v přírodě, vhodné formy gymnastiky, atletika, turistika, soutěže, závody, víceboje, štafety, společenské akce

Vybavení:
Výstroj a výzbroj na aktivity dle programu, osobní věci denní potřeby, pravidelně užívané léky, hudební nástroj …

Vedoucí:
Vladan Vebrvebrv@vse.cz , tel. 224 098 914
CTVS VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=358

Cena:
3.900,- Kč     

Přihlášky:  
V případě zájmu se prosím hlaste vedoucímu kurzu, panu Vladanu Vebrovi, osobně v konzultačních hodinách nebo jinou vhodnou formou kdykoliv. Přihlášky mohou být i hromadné, ale vždy musí obsahovat: příjmení, jméno, kontakt. Definitivně přihlášeni budou ti, kteřízaplatí buď osobně v hotovosti nebo převodem na účet 050016-0011714359/0800, variabilní symbol 02 (ve zprávě pro příjemce uveďte kurz absolventů, příjmení) a věrohodnou formou předloží doklad o zaplacení. I placení může být hromadné.

S přihlašováním neváhejte, informujte i své přátele – absolventy, aby byla využita kapacita kurzu.