16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
28. listopadu – Odborné setkání absolventů FMV: Velvyslancem v Tokiu – Japonsko na vlastní kůži aneb o zásadní roli náhody v lidském životě

Související stránky

28.11.2013

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze srdečně zve své absolventy na odborné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE (RB 213).

Absolventy uvítá doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. představí Centrum asijských studií (CAS), které vzniklo na FMV v lednu 2013 jako výzkumné centrum věnující se interdisciplinárním otázkám v rámci asijského regionu.

Jako hlavní řečník večera vystoupí Ing. Karel Žebrakovský*, bývalý velvyslanec ČR v Japonsku a v Kanadě, který přednese přednášku na téma „Velvyslancem v Tokiu: Japonsko na vlastní kůži aneb o zásadní roli náhody v lidském životě“.

Závěrem jsou absolventi pozváni k neformálnímu setkání s občerstvením.

 

Program:

17.50 - Registrace účastníků

18.00 - Uvítání - doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan FMV VŠE

18.10 - Představení Centra asijských studií  - doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., ředitel CAS

18.20 - Odborná přednáška - Ing. Karel Žebrakovský, bývalý velvyslanec ČR v Japonsku a v Kanadě

19.00 - Diskuze

19.15 - Neformální setkání a občerstvení

 

Na akci je nutno se předem registrovat, po přihlášení do osobního účtu absolventa Vám je registrační formulář k dispozici zde. Registrovat se můžete do 27. listopadu 2013 včetně. Vstup je volný.

Využijte tuto příležitost setkat se se svými spolužáky v rámci odborného setkání na své alma mater.

Těšíme se na viděnou.

 

 

*Ing. Karel Žebrakovský se narodil v roce 1948 v Berouně. Po studiích na ČVUT, obor technická kybernetika (1973) nastoupil jako systémový analytik a programátor do podniku Transgas, odkud později přešel do výzkumného ústavu INORGA Praha na pozici výzkumného poradce pro rozvojové projekty UNIDO a UNDP. V roce 1990 získal místo profesora informačních technologií a ředitele počítačových služeb v Czechoslovak Management Center (středoevropská pobočka Pittsburgh University).

Od roku 1993 pracoval Ing. Žebrakovský na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, působil jako velvyslanec ČR v Japonsku a Kanadě. Po svém návratu byl jmenován do funkce velvyslance se zvláštním pověřením pro oblast vědy, technologie a vzdělávání.

Po odchodu do penze v roce 2013 byl jmenován vedoucím odboru vědeckovýzkumné činnosti na rektorátu ČVUT Praha.