16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
10. dubna – Odborné setkání Fakulty mezinárodních vztahů

Související stránky

10.4.2014

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze srdečně zve své absolventy na odborné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 18 hodin v prostorách VŠE v Rajské budově (místnost RB 212).

V pořadí druhé odborné setkání absolventů FMV se zaměří na probíhající jednání o obchodní spolupráci EU a USA.

Absolventy uvítá doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

JUDr. Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, poté vystoupí s přednáškou na téma „Česká republika a  Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy a rizika pro Českou republiku“.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP) si klade za cíl podstatnou měrou liberalizovat vzájemný obchod a investice. Má ambici stát se bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodou vůbec. TTIP má i zásadní zahraničně-politický a strategický aspekt v podobě dalšího prohloubení transatlantických vztahů. Jakým výzvám v této souvislosti bude čelit ČR a její hospodářství? Jaké priority má prosazovat? Jaké jsou potencionální přínosy a rizika TTIP pro ČR?

Závěrem jsou absolventi pozváni k neformálnímu setkání s občerstvením.

 

Program odborného setkání absolventů FMV VŠE 10. dubna 2014

17.50 Registrace účastníků

18.00 Zahájení - doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan FMV VŠE

18.05 Přednáška JUDr. Richarda Hlavatého: „Česká republika a  Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy a rizika pro Českou republiku“

18.45 Diskuze

19.00 Neformální setkání a občerstvení

 

Na akci je nutno se předem registrovat, po přihlášení do osobního účtu absolventa Vám je registrační formulář k dispozici zde. Registrovat se můžete do 9. dubna včetně. Vstup je volný.

Využijte tuto příležitost setkat se se svými spolužáky v rámci odborného setkání na své alma mater.