16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium na VŠE

Související stránky

VŠE v Praze nabízí možnost doktorského studia 17 různých oborů na všech svých šesti fakultách. Studium probíhá v prezenční či kombinované formě. Všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

 

Uchazeči mohou podávat přihlášky formou elektronické přihlášky ke studiu na VŠE do 15. května 2014.

Fakulta financí a účetnictví

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Finance 15 míst 15 míst
- Účetnictví a finanční řízení podniku 12 míst 5 míst

Fakulta mezinárodních vztahů

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Mezinárodní obchod 11 míst 6 míst
- Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 místa 3 místa
- Mezinárodní politické vztahy 5 míst 3 místa
- Evropská studia 2 místa 1 místo
Studijní program: Politologie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Politologie 3 míst 3 míst

Fakulta podnikohospodářská

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Podniková ekonomika a  management 14 míst 31 míst
Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Ekonomie 2 místa 2 místa

Fakulta informatiky a statistiky

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Aplikovaná informatika 20 míst 6 míst
Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Ekonometrie a operační výzkum 6 míst 6 míst
- Statistika 12 míst 8 míst

Národohospodářská fakulta

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:
- Ekonomická teorie

- Hospodářská politika

celkem 24 míst bez rozdělení počtu na obory a formy studia
- Hospodářské a politické dějiny 20. století
- Regionalistika - veřejná správa*

Akreditační komise MŠMT stanovila režim dočasného omezení oboru Regionalistika – veřejná správa doktorského studijního programu Ekonomie a hospodářská správa na Národohospodářské fakultě VŠE. Z tohoto opatření vyplývá, že v červnu a v září 2014 se pro tento obor přijímací zkoušky neuskuteční.

Fakulta managementu

(studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:
  prezenční forma kombinovaná forma
- Management: 10 míst 5 míst

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2014. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 12. září 2014. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci náhradní termín nevypisuje.

Informace o přijímací zkoušce: zde.

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Svobodová - mail: svobodov@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317 v budově „Menza Italská“, oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.