16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventské středy

Související stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám chtěli ve stručnosti představit odborné akce, kterých se můžete zúčastnit. Chystáme několik společenských a odborných akcí, na kterých budete mít možnost setkat se s dalšími absolventy. Chybět nebudou ani zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními tématy či problémy s odborníky z praxe.

Každou středu si pro Vás fakulty od 18.00 hodin připraví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Místnost konání bude dopředu upřesněna dle kapacity.

Na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/

Podrobný přehled témat je zde:

Datum konání Přednášku připravila fakulta Téma přednášky Přednášející Poznámka
5. listopadu 2014 FFÚ Novinky v účetnictví a auditu doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví Regulace účetnictví a auditu v EU -novely zákonů o účetnictví a o auditorech
12. listopadu 2014 FMV Competitive Strategies in a Changing World prof. Bublu Thakur-Weigold, ETH Zurich Přednáška v angličtině
19. listopadu 2014 FFÚ 1. výročí kurzových intervencí ČNB prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., Mgr. David Marek, Ph.D. Diskuse tří ekonomů (ČNB, KB, Deloitte)
26. listopadu 2014 FIS Aktuální výzvy moderní statistiky Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., ředitel sekce makroekonomických statistik, Český statistický úřad
10. prosince 2014 NF „Mění poslední krize (finanční) svět?“  Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., člen bankovní rady ČNB Hospodářsko-politický pohled - fiskální, měnové a ekonomické dopady a opatření ve světě i v ČR.
17. prosince 2014 FPH Marketing jako firemní popelka Mgr. Marek Novinský

 

Těšíme se na setkání