16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
VŠE byla vyhodnocena jako 2. nejlepší škola střední a východní Evropy

Související stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) získala druhé místo ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. VŠE se tím opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších ekonomických škol a potvrdila svou vysokou úroveň, protože od roku 2009 se v hodnocení Eduniversal pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti.

Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol ekonomických ze 154 zemí devíti světových regionů. V rámci regionu střední a východní Evropa se na prvním místě letos umístila St. Petersburg University - Graduate School of Management a na třetím místě University of Ljubljana – Faculty of Economics.  Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkumSlavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 22. října 2014 v Istanbulu. Za VŠE převzal ocenění prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum. Druhé místo je vynikajícím oceněním kvalitní práce učitelů i studentů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Školy jsou hodnoceny kritérii, kterými je měřen rozvoj jejich internacionalizace, k nim patří např. existence mezinárodních akreditací, umístění v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních organizacích, kvalita a počet partnerských škol, známost školy a její význam v daném regionu. Dalším významným prvkem je volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České republice)?

Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně.

Více informací naleznete na Internetu na adresewww.eduniversal-ranking.com