Termíny

25.4.2018 09:30 - Absolventská středa: DATA FESTIVAL

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vývoj kariéry absolventů VŠE z let 2013/2014

Související stránky

Rozvojové a poradenské centrum hodnotilo uplatnění absolventů VŠE na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2013/2014, které jsme porovnali s výzkumy z předchozích let. Nejdůležitějším cílem našeho výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak se čerství absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze zapojují do pracovního procesu po ukončení studia. V rámci dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak absolventi hodnotí získané vysokoškolské vzdělání na VŠE. Následující zpráva přináší celou řadu informací o nejčastěji zastávaných pracovních činnostech, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů, stejně tak jako další aspekty spojené s pracovní kariérou absolventů VŠE.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.