16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Noví docenti VŠE

Související stránky

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 10. listopadu 2015 jmenovací dekrety třem novým docentům. Dva z nich jsou docenti působící na VŠE.

Noví docenti VŠE

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

Katedra exaktních metod FM VŠE

Doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D., se zaměřuje na problematiku statistického modelování v manažerském výzkumu. Obhájila habilitační práci na téma „Manažerský výzkum založený na kvantitativních metodách“ na VRFakulty managementu VŠE dne 27. května 2015. Byla jmenována docentkou pro obor Management s účinností od 1. července 2015.

doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., se zaměřuje zejména na problematiku regionální a národní konkurenceschopnosti, případně na konvergenční proces vybraných ekonomik. Obhájil habilitační práci na téma„Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky (teoretické a empirické přístupy k vymezení, měření a hodnocení)“ na VRFakulty mezinárodních vztahů dne 17. června 2015. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní obchod s účinností od 1. července 2015.

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Katedra podnikání FPH VŠE

Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA, se zaměřuje na problematiku inovací, inovačních strategií a firemního managementu. Vedle akademické činnosti se aktivně podílel na výzkumu, technologickém vývoji a komerčním uplatnění řady průmyslových technologií. Obhájil habilitační práci na téma„Pravděpodobnostní přístup k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi“na VR Fakulty podnikohospodářskédne 10. června 2015. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. srpna 2015.