16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Kurz pro veřejnost: Operations Management

Související stránky

Fakulta podnikohospodářská VŠE pořádá certifikovaný vzdělávací program Operations Management, který se zaměřuje na eliminaci plýtvání ve všech firemních procesech. Účastníci se seznámí s metodami Kaizen Lean production (5S, Just in Time, Spaghetti diagram, Mizusumashi atd.), s jejichž pomocí mohou snižovat dodací lhůty a zásoby, zvyšovat flexibilitu a produktivitu a optimalizovat kvalitu, a to nejen ve výrobních podnicích, ale i ve službách. Pod vedením zkušených lektorů přitom účastníci implementují jednotlivé metody přímo do vlastní firmy. Součástí programu jsou mimo jiné simulační hry, vizualizace a e-learning.

 

Operations ManagementVzdělávací program bude probíhat během 22 intenzivních dnů od 1. dubna 2016 do 3. prosince 2016. Cena programu je 48 000,- Kč bez DPH. Absolventi vzdělávacího programu získají certifikát.

Podrobný obsah vzdělávacího programu je k dispozici zde.
Reference vybraných účastníků jsou k dispozici zde.

 

Certifikovaný vzdělávací program Operations Management je součástí programu MBA na Fakultě podnikohospodářské VŠE, který se v loňském roce umístil na třetím místě mezi programy MBA v regionu střední a východní Evropy v rámci prestižního žebříčku Eduniversal. Absolventům programu Operations Management budou uznány tři moduly z celkových 11 modulů, které musí být během studia MBA absolvovány. Snížena bude rovněž celková cena za studium MBA (o částku 48 000,- Kč).

 

Oceňuji profesionální a zároveň přátelský přístup organizátora, dobře logisticky i organizačně zvládnutý program. Obsah výuky byl pro mě zajímavý a přínosný, nejen proto, že nabídl důkladný vhled do problematiky kvality a přístupu neustálého zlepšování, ale dal mi možnost diskutovat o této problematice s kolegy z různých odvětví, zejména z výroby. Propojil mou praxi obchodního zástupce s pohledem na výrobní procesy, v důsledku čehož jsem získala komplexnější pohled na řízení firmy.“ Adriana Macečková Bašovská, LINET GROUP SE

 

Přihlášku můžete vyplnit zde.

 

Více informací o programu naleznete na stránkách Operations Managementu.