16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Jarní ŠANCE se uskuteční 15. a 16. března 2016

Související stránky

ŠANCE je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze. Veletrh se pořádá dvakrát do roka, obvykle v březnu a v říjnu, a trvá dva dny, přičemž každý účastník vystavuje jen v jednom dni. ŠANCE má již více než patnáctiletou tradici, ale v podobě, v jaké jej známe dnes, se koná od podzimu 2006.

Místo: Vysoká škola ekonomická, Rajská budova, nám.Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Koordinátorka  veletrhu: Ing. Dana Berkovárpc.sance@vse.cz, mobil: +420 775 282 706

Stručná charakteristika veletrhu

Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně jedné a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně druhé.

ŠANCE se odehrává přímo v prostorách VŠE, tudíž studenti nemusejí nikam jezdit, pracovní nabídky přicházejí za nimi. To se pozitivně projevuje na tradičně poměrně vysoké návštěvnosti.

Absolventi mají možnost se s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace na těchto stránkách a mohou se tak rámcově zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku přicházejí pro bližší informace.

Panelové diskuse

Zástupci vystavovatelů mohou přímo oslovit zájemce o určitý obor formou účasti ve specializované panelové diskusi. Témata panelů se týkají zejména možnosti uplatnění absolventů a studentů v daném oboru, trendů a aktuálního dění.

Konzultace podnikatelského záměru

Zástupci soutěže „Nápad roku“ nabízí v rámci veletrhu ŠANCE  konzultaci podnikatelského záměru s investorem, kde mohou návštěvníci získat odbornou zpětnou vazbu na svůj podnikatelský projekt a zjistit jak se připravit na investora a co investory nejvíce zajímá.

Konzultace CV

Zástupci účastnících se firem mají možnost prezentovat se také odborným hodnocením a aktivní pomocí studentům při sestavování CV, a tím s nimi navázat osobní kontakt. O tuto službu je ze strany studentů značný zájem a výrazně zvyšuje návštěvnost veletrhu. Konzultace CV se pravidelně konají druhý den veletrhu, tzn. ve středu . Firmy, které mají zájem o účast na této akci, by měly zohlednit tuto skutečnost při volbě termínu rezervace stánku na veletrhu.

Kdo na veletrhu vystavuje?

  • zaměstnavatelé, kteří v současné době či v budoucnu plánují nábor absolventů a studentů
  • firmy a instituce, které mají zájem o získání místa v povědomí studentů a absolventů jako perspektivní zaměstnavatelé
  • společnosti, které by se rády představily studentům a absolventům VŠE jako „významní hráči na trhu“