16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Vývoj kariéry absolventů VŠE z let 2015/2016

Související stránky

Každoroční šetření vztahující se k hodnocení studia absolventů VŠE (nyní z roku 2015/2016) přineslo několik zajímavých závěrů.

Do vědecko-výzkumné činnosti se zapojují nejvíce studenti Fakulty informatiky a statistiky (FIS). Absolventi FIS, ve srovnání s absolventy z ostatních fakult, také nejvíce oceňují získání praktických dovedností během studia.  I to je možným důvodem pro umístění FIS na jedné z nejvyšších příček v otázce podnikání.

Zkoumali jsme, jak respondenti hodnotí vědecký výklad ve škole. Podle absolventů z roku 2015/2016 disponuje VŠE velmi kvalitními vyučujícími. Dle výsledků šetření se nejvíce kvalitních vyučujících nachází na vedlejších specializacích (45,91 %). Nejkvalitnější vyučující v hlavní a vedlejší specializaci jsou podle průzkumu na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) a Fakultě mezinárodních vztahů (FMV).

Prvním zaměstnáním po ukončení školy byla absolventy nejčastěji uvedena skupina povolání controller, finanční analytik a risk manager (10,32 %), asistent auditora, IT konzultant, analytik business intelligence (8,19%) a daňový poradce (7,47 %). Oproti předchozím rokům došlo k relativnímu poklesu skupin jako projektový manager a odborník HR a relativnímu nárůstu profesí nákupčí.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.