16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Emeritní rektor VŠE Richard Hindls se stal vítězem Ceny Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník

Související stránky

9. února 2017 proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení 19. ročníku Ceny Wernera von Siemense. V kategorii Nejlepší pedagogický pracovník převzal ocenění emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Prof. Hindls je vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE, emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE a emeritní rektor VŠE. Dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější a nejúspěšnější pedagogy VŠE.Začínal ještě jako student coby lektor katedry statistiky, po absolutoriu se stal asistentem. V současné době má odučeno úctyhodných téměř 90 semestrů napříč všemi stupni studia, od bakaláře přes magistra a doktoranda až po profesní vzdělávání. V anketách studentů patří po celá desetiletí tradičně k nejlépe hodnoceným. Oblibu u studentů dokládá i zisk titulu Rektor roku udělený Českou studentskou unií v roce 2013.

Jeho pedagogické působení je mnohostranné a zcela zásadní a nejde jen o špičkovou výuku. Prof. Hindls je především respektovaným organizátorem a průkopníkem vysokoškolských oborů, řadu z nich vytvořil, inicioval a garantoval je. Je i autorem mnoha významných učebnic v oblasti statistiky. Vedle toho je rovněž členem některých mezinárodních grémií, která se bezprostředně zabývají obsahem a změnami forem univerzitní výuky. V neposlední řadě je i spoluautorem v zahraničí publikovaných podrobných analýz, které se speciálně věnují didaktice univerzitní výuky.

Vedle nepřehlédnutelné výuky a organizačních aktivit je i spoluautorem významných statistických učebnic. Ty dnes tvoří páteř výuky statistiky na řadě fakult (např. učebnice Statistika pro ekonomy dosáhla už osmi vydání a lze ji nalézt v osnovách statistické výuky na fakultách téměř v celé republice). Je rovněž spoluautorem první české učebnice Národního účetnictví, zároveň v 90. letech stál u zrodu univerzitní výuky této disciplíny. Celkově mezi publikacemi prof. Hindlse nalezneme na 30 učebnic a slovníků a 26 skript.

V rámci jednotlivých kategorií Ceny Wernera von Siemense jé dále vyhlašován Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a zvláštní ocenění v kategoriích Nejlepší disertační práce psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při studiu.

Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Oceňování pedagogů má pak přispívat ke zvýšení celkové prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na mnohdy velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými.

Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Více informací naleznete na webových stránkách Ceny Wernera von Siemense.