16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Krátkodobé kurzy Institutu oceňování majetku

Související stránky

Institut oceňování majetku připravuje kromě základních dlouhodobých kurzů i krátkodobé nadstavbové kurzy zaměřené zejména na užší okruhy otázek spojených s oceňováním různých majetkových složek, případně další témata. Účastníci vždy na závěr kurzu obdrží certifikát o účasti na daném kurzu, který mohou využívat například pro účely prokazování péče o svoji kvalifikaci.

Aktuálně nabízené kurzy

Informace o platbě kurzu najdete na poslední stránce pozvánky na příslušný kurz.

Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A) (včetně právních, účetních a daňových aspektů) – 29. 5. až 1. 6. 2017

Jedná se o čtyřdenní seminář věnovaný problematice přeměn, akvizic a fúzí. Jedná se o opakování úspěšného semináře, který proběhl v roce 2012 po novele zákona o přeměnách. Rádi bychom pro vás opět zopakovali výklad základních pravidel pro realizaci fúzí a rozdělení, připomněli možnost přeshraničních transakcí, ukázali způsob stanovení rozhodného dne, upozornili na povinnosti znalců při oceňování jmění společností při přeměnách mezi spojenými osobami.

Znalecké minimum

Institut oceňování majetku pořádá pravidelně, obvykle třikrát do roka, jednodenní kurzy věnované obecné problematice soudního znalectví. Je určen pro uchazeče o jmenování znalcem ve specializacích, pro které nejsou k dispozici dlouhodobé specializační kurzy, jejichž součástí problematika soudního znalectví standardně bývá.

Informace o těchto kurzech naleznete na samostatné stránce Znalecké minimum.