16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Kurz Marketingová komunikace v místě prodeje

Související stránky

V kontextu rostoucí konkurence, všeobecné saturace trhu, rychlého rozvoje e-commerce a měnícího se nákupního chování zůstává fyzické místo prodeje nebo poskytování služeb klíčovým bodem kontaktu se zákazníkem. V této souvislosti je kladen stále větší důraz na účinnost POP komunikace a hledání inovativních přístupů využitelných k ovlivnění nákupního procesu. Program kurzu organizovaného neziskovou oborovou asociací POPAI Central Europe a Katedrou marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE nabídne specifické pohledy na tvorbu a exekuci in-store marketingových komunikačních nástrojů především v oblasti rychloobrátkového sortimentu (FMCG). Bude se zabývat východisky shopper marketingu pro tvorbu účinných in-store komunikačních aktivit, cestou k nákupu, rolí značky v místě prodeje, multisensorickou komunikací a principy funkční tvorby a exekuce POP médií na prodejních plochách. Představí rovněž inovace a trendy v této oblasti a praktické přístupy marketingového výzkumu zaměřeného na optimalizaci účinnosti a efektivity POP komunikačních projektů.

Program kurzu klade důraz na inovativní přístupy i praktické dovednosti předávané zkušenými odborníky ve svých oborech. Součástí programu jsou případové studie a praktická cvičení.


Co mi kurz přinese?

 1. Nové a pokročilé znalosti a informace z oboru marketingové komunikace v místě prodeje.
 2. Komentáře a doporučení v rámci praktických cvičení.
 3. Certifikát o absolvování kurzu od globální oborové asociace POPAI a VŠE Praha.
 4. Networking mezi účastníky.

Komu je kurz určený?

Kurz je určen pro profesionály z řad maloobchodníků, zadavatelů reklamy, výrobců a dodavatelů in-store komunikačních prostředků a reklamních agentur.


Program kurzu

Strategie a plánování

Path to purchase a komplex POP komunikačních aktivit

Co (jaké komunikační nástroje), v které části nákupního procesu (touch points) a jak (výběr nástrojů pro konkrétní cíle) můžeme využít k ovlivnění nákupního rozhodnutí po cestě k nákupu? Jak při tom můžeme využít znalost nákupních misí a segmentace v on-trade a off-trade kanálech?

Přednášejí:

 • Ing. Jan Šolta, Národní manažer Trade marketingu, Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Ing. Martin Troup, Shopper marketing manažer, Plzeňský Prazdroj, a.s.

 

Category management a Shopper insight jako základ tvorby a exekuce POP komunikace

Jak pochopit, vytvořit, implementovat a komunikovat rozhodovací strom v produktové kategorii? Případová studie úspěšné implementace v prodejnách moderního trhu založená na posunu od produktových atributů ke spotřebním příležitostem.

Přednášejí:

 • Ing. Martin Láska, InStore a Shopper insight director, 4P&P
 • Ing. David Wurst, Category Specialist Confectionery, Nestlé Česko s.r.o.

Exekuce a implementace

Nové principy účinné tvorby a exekuce POP komunikace

Pokročilé atributy optimalizace účinnosti in-store komunikačních médií v prodejnách. Aplikovaná psychologie a neuro přístupy pro zvýšení efektivity POP komunikace.

Přednáší:

 • Ing. Andrea Vozníková, Consumer Market Insight Development Manager CEE, Unilever ČR

 

Multisensorická POP komunikace

Modely posuzování nákupního chování a možnosti jeho ovlivňování aplikací olfaktorické a akustické in-store komunikace. Výběr hudby a vůně pro konkrétní značku a provozovnu ve spolupráci s účastníky (zadání na základě reálných případových studií).

Přednáší:

 • Aleš Štibinger, DiS, Managing director GAIA Group

 

Brand v POP komunikaci

Jak využít sílu značky v komunikaci v místě prodeje a jak ji tam budovat? Příklady přístupů a POP aplikací a kampaní zaměřených na budování značky nebo podporu prodeje.

Přednášejí:

 • Dr. Daniel Jesenský, Vice-prezident POPAI CE, Managing Partner ve společnosti DAGO
 • Ing. Bc., Helena Petrová, Sales Development
and Customer Category Manager, Mondelez

Optimalizace a inovace

Psycho-behaviorální příležitosti pro optimalizaci in-store komunikačních aktivit 

Často se v praxi zabýváme barvami, velikostí nebo moderním pojetím POP médií. Přitom jenom zřídka dojde na otázku, zda a jak tomu všemu porozumí zákazníci. Přineseme praktické ukázky toho, že všichni nosíme v hlavě ten samý chytrý, ale i velice omezený nástroj. A jelikož nejde jen tak modernizovat, je třeba se mu přizpůsobit. Příspěvek odpoví na otázku, jak nám může pomoci pochopení specifických principů vnímání, motivace, paměti a dynamiky jazyka pro vyšší účinnost komunikačních aktivit v místě prodeje.

Přednáší:

 • Mgr. Peter Lelovič, nezávislý konzultant

 

Moderní výzkumné nástroje optimalizace účinnosti POP kampaní

Ways to optimize POP designs before the launch. How to make sure that shopper insights are embedded into the POP design? Using an online tool, science and marketing expertise from a third party to validate the potential success of a POP solution before it goes live. PREZENTACE V ANGLICKÉM JAZYCE BEZ PŘEKLADU.

Přednáší:

 • Ing. Svetlana Bryliakova, Manager Shopper Insights CE & WTR, Mondelez Europe Services GmbH

 

Inovace a trendy v retailu

Retail začíná být konečně po právu chápán jako důležitá součást komunikačního mixu. Nemluvíme již o pouhém „distribučním kanálu“, který primárně naplňuje definované potřeby zákazníků, ale uvědomujeme si sílu retailu z pohledu schopnosti dlouhodobě ovlivňovat nákupní rozhodování a jeho zásadní vliv na budování vztahu a image. RETAIL už neprodává pouze produkty nebo služby, ale v dnešní primárně cenově orientované době hlavně jediný unikátní diferenciátor zákaznického vnímání, značky.

Přednáší:

 • Mgr. Petr Šimek, Garant Klubu zadavatelů POPAI CE, Managing Director ve společnosti WELLEN

 

Více na zde.