Termíny

20.5.2018 - 30.6.2018 - Programy MBA v angličtině a francouzštině

16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová docentka na VŠE

Související stránky

Dne 6. června 2017 předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., na Vědecké radě jmenovací dekret nové docentce.

doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

Doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 8. března 2017. Byla jmenována docentkou pro obor Ekonomie s účinností od 1. května 2017.