Vzdělání a kurzy

Připravili jsme pro vás možnost doplňkového vzdělání na VŠE v podobě krátkých kurzů.

Nabídli jsme vám již kurz s názvem „Marketing digitálních her“ se zaměřením na stěžejní kanály digitální distribuce her a jejich produktového designu. Další kurz byl věnován Facebooku a jeho využití v praxi. Kurz Agilní management vás uvedl do této problematiky se zaměřením na základy agilních technik v rámci vývoje IT systémů či aplikací, marketingu a dalších dílčích součástí jakékoli firmy. Také jste mohli vybírat z jazykových kurzů – německý či anglický jazyk pro falešné začátečníky.

Kapacita každého kurzu je omezena. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Přihlašování je možné zde.