Doplňkové vzdělání

Připravili jsme pro vás možnost doplňkového vzdělání na VŠE v podobě krátkých kurzů.

Nabídli jsme vám již kurz s názvem „Marketing digitálních her“ se zaměřením na stěžejní kanály digitální distribuce her a jejich produktového designu. Další kurz byl věnován Facebooku a jeho využití v praxi.

Kapacita každého kurzu je omezena. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Přihlašování je možné zde.

 

Aktuálně nabízené kurzy: