FAQ

Vznikem Klubu absolventů chceme zvýhodnit především ty, kdo mají o udržení kontaktu se školou zájem a chtějí se také aktivně podílet na jejím dalším rozvoji. Prostřednictvím Klubu absolventů můžete také vyjádřit svou podporu VŠE.

 

Připravili jsme pro Vás odpovědi na dotazy, které si můžete v souvislosti s členstvím v Klubu absolventů klást.

Kde se mohu do Klubu absolventů VŠE registrovat?

Stačí se registrovat zde pomocí vašeho osobního emailu.

 

Jaký je rozdíl mezi členem Klubu absolventů VŠE a  „nečlenem“, absolventem VŠE?

Členové Klubu dostávají dle svých preferencí* informace z půdy VŠE či pozvánky na různé zajímavé akce. Členství v Klubu absolventů VŠE je bezplatné a nabízí Vám mnohé výhody.

Nečlen klubu je absolvent VŠE, který se neregistroval do centrální databáze absolventů zde. Tím pádem od nás nemůže dostávat emaily s informace o aktuálním dění na VŠE a pozvánky na akce určené pouze pro absolventy VŠE.

 

Jak dlouho členství trvá a kdy se mohu registrovat?

Členem Klubu absolventů VŠE se může stát každý absolvent VŠE bezplatně kdykoliv a bez časového omezení členství. Stačí se registrovat zde.

 

Jaké výhody mi členství přinese?

  • budete dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané výhradně pro absolventy VŠE*
  • budete dostávat přednostní informace a pozvánky na akce pořádané školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení význačných osobností na půdě VŠE, odborné konference apod.)*
  • přednostně se dozvíte o nabídce kurzů pro veřejnost a kurzů celoživotního vzdělávání*

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa (po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Správa profilu – Zasílané novinky)

Více o aktuálních výhodách zde.