FAQ

Připravili jsme pro Vás odpovědi na dotazy, které si můžete v souvislosti s členstvím v Klubu absolventů klást.

Proč Klub absolventů vzniká?

V elektronické databázi absolventů VŠE je nyní již přes 25 000 z Vás. Vznikem Klubu absolventů chceme zvýhodnit především Ty, kdo mají o udržení kontaktu se školou zájem a chtějí se také aktivně podílet na jejím dalším rozvoji. Prostřednictvím Klubu absolventů můžete také vyjádřit svou podporu VŠE.

 

Jaký je rozdíl mezi členem Klubu absolventů VŠE a  „nečlenem“, absolventem VŠE?

Členství v Klubu absolventů je placené a nabízí Vám mnohé výhody. Členové Klubu budou dostávat dle svých preferencí častější informace z půdy VŠE a i nadále Vám budeme posílat pozvánky na různé zajímavé akce, o kterých se dozvíte dříve než „nečlenové“. Budete mít také umožněné přednostní registrace na akce a vyjednanou slevu na placených odborných i společenských akcích. Jako členové Klubu absolventů máte nárok i na volné vstupné na Ples VŠE a Absolventský večer VŠE. Více informací a konkrétní výhody naleznete v popisu výhod.

 

Jak dlouho členství trvá a kdy se mohu registrovat?

Členem Klubu absolventů se může stát každý absolvent VŠE kdykoliv, a to vždy na období do konce daného akademického roku, tj. do 31.8. Registrace na další akademický rok budou spuštěny vždy před začátkem nového akademického roku.

 

Jaké výhody mi členství přinese?

Informace o pořádaných akcích se k Vám dostanou dříve a budete mít také možnost přednostní registrace na ně. U placených budete mít vyjednanou slevu a budete mít také nárok na volné vstupenky na Ples VŠE (1x volná a možnost zakoupení druhé s 50% slevou) a Absolventský večer VŠE (2x volné). Více o aktuálních výhodách zde.

 

Jaký přínos má vznik Klubu pro VŠE?

Finance získané z části registračního poplatku využijeme na rozvoj a zkvalitnění služeb poskytovaných absolventům VŠE, a to zejména na:

  • přípravu odborných i společenských akcí pro absolventy
  • kontinuální a pravidelné informování o dění na půdě VŠE *
  • zvyšování počtu absolventů propojených s výukou a výzkumnou činností na VŠE
  • realizace výzkumů pracovního uplatnění absolventů VŠE a aplikace zjištění do vzdělávací činnosti na VŠE
  • péči a zkvalitňování centrální elektronické databáze absolventů
  • rozšiřování počtu absolventů zaregistrovaných do elektronické databáze
  • další aktivity související s péčí o absolventskou síť a její propojení se školou

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa