Jak se registrovat

Klub reaguje na specifické potřeby našich absolventů. Řídí se absolventským mottem Fakulty managementu „Domov je na jihu“. Jeho hlavním účelem je tak zlepšit komunikaci fakulty se svými
absolventy, zintenzivnit vztahy s nimi a přesvědčit absolventy, že je fakulta stále jejich domovem, kam se mohou kdykoli vrátit.

Klub má ambici postupně zaštítit veškeré akce organizované pro absolventy, předávat jim informace nejen o pořádaných akcích, ale také o významných novinkách v životě fakulty, a v neposlední řadě i rozvíjet spolupráci mezi fakultou a absolventy např. v oblasti odborných přednášek, oponování kvalifikačních prací, či organizaci studentských praxí. Webové stránky klubu registrovaným členům umožňují vyhledávat své bývalé spolužáky a usnadňují tak opětovné navazování kontaktu s nimi. Členové mohou v databázi klubu hledat své přátele, kamarády, možná že i své bývalé lásky, a mohou je přes stránky klubu přímo oslovit.

Členství v klubu absolventy nezatěžuje a je zcela zdarma. Vše si sami nastaví ve svém profilu, včetně způsobu kontaktu s fakultou a informací, o které mají zájem, resp. chtějí sdílet s ostatními.

Registrace ZDE