Absolventský večer VŠE 2018

Tento rok zahajujeme tradici „Absolventského večera“, který nahrazuje „Den s VŠE“.  První Absolventský večer VŠE se bude konat v sobotu 10. listopadu 2018. Na akci se budete moci registrovat od září 2018.

Účelem akce je umožnit Vám, absolventům VŠE, neformální setkání na půdě Vaší Alma Mater, kde se můžete potkat se svými bývalými spolužáky i učiteli, informovat Vás o vývoji a strategických záměrech VŠE a můžete prožít příjemný večer s bohatým kulturním programem. Těšit se můžete také na gastronomický zážitek.

Tento rok kulturní program zajistí vystoupení Symfonického orchestru VŠE a hodinový koncert skupiny Support Lesbiens. V rámci panelové diskuze vystoupí rektorka VŠE i děkani jednotlivých fakult. Každá z fakult si pro Vás navíc připravila nově tzv. Dezert s děkanem, kde si budete moci v neformální atmosféře popovídat s vedením fakulty, kterou jste absolvovali a setkat se také svými spolužáky. Na závěr večera zazní k poslechu i tanci hity 80. a 90. let.

Členové Klubu absolventů mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod. 

Doufáme, že přijmete naše pozváni a přijdete strávit příjemný sobotní večer na půdě Vaší Alma Mater. O podrobnostech akce Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.

Více informací o prvním Absolventském večeru VŠE a registrace zde.

Těšíme se na viděnou!