Německý jazyk pro začátečníky I

Rádi bychom vám nabídli možnost doplňkového vzdělání v podobě kurzu s názvem „Německý jazyk pro začátečníky I“. Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se základní konverzační fráze a pochopit základní gramatická pravidla německého jazyka. Dále je i vhodný pro ty, kteří už někdy s tímto jazykem začali a chtějí si své vědomosti zopakovat a případně prohloubit. Kurzem vás povede Mgr. Jitka Jermanová.

Výsledky učení:
V gramatické části se účastníci seznámí s tvorbou věty oznamovací, tázací a rozkazovací, časováním sloves, užitím členu určitého a neurčitého, skloňováním členů, užití předložek, užití osobních a přivlastňovacích zájmen.
Konverzační část je zaměřena na správnou výslovnost, tvorbu jednoduchých rozhovorů na témata, jako jsou například rodina, volný čas, přátelé, koníčky, jídlo, nákupy, návštěva restaurace, denní program nebo činnosti v týdnu.

Výuka bude probíhat v sobotu 13. října 2018 od 9:00 do 18:00 (místnost bude upřesněna).

Časový harmonogram:
výuka 9:00 – 12:00
pauza na oběd
výuka 13:00 – 15:30
odpolední přestávka
výuka 16:00 – 18:00

Kapacita kurzu je 25 osob. Kurzy jsou pro absolventy VŠE bezplatné. Absolvent má nárok na jeden kurz v rámci doplňkového vzdělání.

Povinné pomůcky:
Sešit – nutné pro zápis gramatiky.

Přihlášení do kurzu je závazné! zde.