Termíny

14.12.2017 - 31.1.2018 - PF2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventské středy

Související stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám chtěli ve stručnosti představit odborné akce, kterých se můžete zúčastnit. Chystáme několik společenských a odborných akcí, na kterých budete mít možnost setkat se s dalšími absolventy. Chybět nebudou ani zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními tématy či problémy s odborníky z praxe. Každou poslední středu v měsíci si pro Vás fakulty od 18.00 hodin připraví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Místnost konání bude dopředu upřesněna dle kapacity (RB211 nebo RB101). Na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/ Podrobný přehled témat je zde:

Těšíme se na setkání

 

Datum konání Přednášku připravila fakulta Téma přednášky Přednášející Poznámka
 31. 1. 2018   - Moderní trendy a bezpečnost na sociálních sítích Antonín Pavlíček Doktor Pavlíček se odborně zaměřuje na problematiku nových médií a sociálních sítí. Je autorem řady publikací nejen knižních, ale také v žurnálových, publikoval i na řadě prestižních konferencí. Kromě VŠE přednášel také v zahraničí: na univerzitě v Mariboru a dánském Aalborgu.
 28. 2. 2018  NH  Bude brzy upřesněno
 28. 3. 2018  FPH  MBA programy
 25. 4. 2018  FIS  Bude brzy upřesněno
 30. 5. 2018  FFÚ  Bude brzy upřesněno