4.11.2017 - Den s VŠE 2017

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventské středy

Související stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám chtěli ve stručnosti představit odborné akce, kterých se můžete zúčastnit. Chystáme několik společenských a odborných akcí, na kterých budete mít možnost setkat se s dalšími absolventy. Chybět nebudou ani zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními tématy či problémy s odborníky z praxe. Každou poslední středu v měsíci si pro Vás fakulty od 18.00 hodin připraví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Místnost konání bude dopředu upřesněna dle kapacity. Na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/ Podrobný přehled témat je zde:

Těšíme se na setkání

 

Datum konání Přednášku připravila fakulta Téma přednášky Přednášející Poznámka
3. května 2017  FFÚ Téma bude brzy upřesněno.