Termíny

25.4.2018 09:30 - Absolventská středa: DATA FESTIVAL

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventské středy

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám chtěli ve stručnosti představit odborné akce, kterých se můžete zúčastnit. Chystáme několik společenských a odborných akcí, na kterých budete mít možnost setkat se s dalšími absolventy. Chybět nebudou ani zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními tématy či problémy s odborníky z praxe. Každou poslední středu v měsíci si pro Vás fakulty od 18.00 hodin připraví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Místnost konání bude dopředu upřesněna dle kapacity (RB211 nebo RB101). Na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/ Podrobný přehled témat je zde:

Těšíme se na setkání

 

Datum konání Přednášku připravila fakulta Téma přednášky Přednášející Poznámka
 25. 4. 2018  FIS  Data festival Akce má povahu datového festivalu ve smyslu ukázek možností práce s daty v seriózní i v zábavně naučné podobě. Součástí akce je bohatý doprovodný program, který probíhá formou workshopů a přednášek. Podrobnější informace: http://datafestivalprague.cz/
 30. 5. 2018  FFÚ  Bude brzy upřesněno
 10. 10. 2018 Digitální transformace organizace  Veronika Ivanović Veronika Ivanović je absolventka VŠE a ředitelka HR ve Vodafone CZ. Profil na LinkedInu zde.