16.10.2018 - 18.10.2018 - Podzimní ŠANCE

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné akce

Od roku 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze změnila koncept odborných akcí určených pro absolventy na pravidelné přednášky každou poslední středu v měsíci, více informací zde: Absolventské středy

Níže se můžete podívat na přehled odborných setkání, na která jsme Vás pozvali do roku 2014:

 

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze pozvala své absolventy na odborné setkání na téma CzechTrade & faktory úspěšného fungování agentury, na kterém vystoupil generální ředitel agentury CzechTrade a zároveň absolvent FMV Ing. Radomil Doležal, MBA.

Přednáška se uskutečnila v úterý 3. února 2015 od 18 hodin v prostorách Vysoké školy ekonomické v Rajské budově. Přednáška je ke stažení zde.

Odborné setkání absolventů Fakulty mezinárodních vztahů, respektive bývalé Fakulty obchodní, se koná každý semestr. Absolventi jsou zváni na odbornou přednášku a následnou diskuzi s předními odborníky, na které poté navazuje neformální setkání s bývalými spolužáky a vyučujícími, doprovázené občerstvením.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.


Jménem děkana Fakulty informatiky a statistiky, doc. Luboše Marka, byli absolventi pozváni na odborné setkání v úterý 15. dubna od 18:00 na téma „Otevřená a propojitelná data – výzkum, výsledky, praxe“.

Na odborném setkání vystoupil Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. (FIS VŠE),  Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (MFF-UK), doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. (FIS VŠE).

Otevřená a propojitelná data se stávají stále více aktuálním tématem.  Veřejná správa (i v ČR) se stále více hlásí k myšlence otevřenosti, a to mimo jiné i s využitím publikace formou otevřených dat. Současně akademická sféra a vybrané firmy začínají vyvíjet a nasazovat nástroje, které umožňují data publikovat a zpracovávat nejenom v otevřených formátech, ale i v propojitelné podobě (Linked Open Data – LOD). V rámci odborné setkání FIS bude provedeno seznámení účastníků s řešenými výzkumnými otázkami a hlavními výsledky dlouhodobého výzkumu i praktických projektů v oblasti otevřených a propojitelných dat, které byly realizovány společnými týmy Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Přednáška je ke stažení zde.

Po přednášce následovala číše vína v prostorách Rajské budovy s drobným občerstvením v podobě jednohubek.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.


Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze pozvala své absolventy na odborné setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 18 hodin v prostorách VŠE v Rajské budově.

V pořadí druhé odborné setkání absolventů FMV se zaměřilo na probíhající jednání o obchodní spolupráci EU a USA.

Absolventy uvítal doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

JUDr. Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, poté vystoupil s přednáškou na téma „Česká republika a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy a rizika pro Českou republiku“.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP) si klade za cíl podstatnou měrou liberalizovat vzájemný obchod a investice. Má ambici stát se bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodou vůbec. TTIP má i zásadní zahraničně-politický a strategický aspekt v podobě dalšího prohloubení transatlantických vztahů. Jakým výzvám v této souvislosti bude čelit ČR a její hospodářství? Jaké priority má prosazovat? Jaké jsou potencionální přínosy a rizika TTIP pro ČR?

Závěrem byli absolventi pozváni k neformálnímu setkání s občerstvením.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.


Odborné setkání absolventů Fakulty mezinárodních vztahů na téma "Velvyslancem v Tokiu – Japonsko na vlastní kůži aneb o zásadní roli náhody v lidském životě" se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2013.

Absolventy uvítal doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. představil Centrum asijských studií (CAS), které vzniklo na FMV v lednu 2013 jako výzkumné centrum věnující se interdisciplinárním otázkám v rámci asijského regionu.

Jako hlavní řečník večera vystoupil Ing. Karel Žebrakovský, bývalý velvyslanec ČR v Japonsku a v Kanadě,

Závěrem byli absolventi pozváni k neformálnímu setkání s občerstvením s ochutnávkou japonského vína sake.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Fakulta financí a účetnictví Vás ve středu dne 27. listopadu 2013  pozvala v rámci oslav výročí 60. let od založení VŠE na odborné setkání absolventů fakulty FFÚ na téma  Česká republika po volbách“.  S hlavním příspěvkem vystoupil Aleš Michlmakroekonom a portfoliový stratég Raiffeisenbank a s následným komentářem Jan PavelKatedra veřejných financí VŠE. Podtémata, kterých se diskuze dotkla byla zajímavá.

Např.

  • jak nastartovat českou ekonomiku – co říkají makroekonomické modely
  • role ekonomických rad a poradců v politice

Po odborném programu následovalo občerstvení v átriu Rajské budovy, kde měli absolventi možnost navázat kontakt a případně potkat i své spolužáky.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Vás ve spolupráci s RPC pozvala na exkluzivní přednášku ekonoma světového formátu Willema Buitera, Global Chief Economist Citi.

Přednáška na téma „Co může za žalostný výkon evropské ekonomiky a jak z toho ven?“ se uskutečnila dne 4. června 2013.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Fakulta informatiky a statistiky Vás pozvala ve středu 17. dubna 2013 na odborné setkání absolventů VŠE na téma „Enterprise Architecture - nové trendy v řízení podnikové IT architektury" (Využití EA pro business transformaci podniků a reformu veřejné správy).

Jako hlavní přednášející vystoupil Ing. Pavel Hrabě, senior consultatnt, SAP ČR. Po odborném programu následovala neformální část a bohaté občerstvení.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Ke konci zimního semestru 2012/2013 jsme ve spolupráci s děkanem fakulty, doc. RNDr. Luboš Markem, CSc. a proděkanem pro zahraniční styky a rozvoj Ing. Petrem Mazouchem, Ph.D. uspořádali odborné setkání absolventů na téma „Vybrané problémy zjišťování a zpracování dat v demografii, populační vývoj a jeho perspektivy“. Jako hlavní přednášející vystoupil Ing. Miroslav Šimek z Českého statistického úřadu.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Odborné setkání absolventů a panelovou diskusi uspořádala dne 10. prosince 2012 i Fakulta financí a účetnictví na téma „Aktuální aspekty penzijní reformy“. S hlavním příspěvkem vystoupil Ing. Jiří Rusnok, předseda představenstva ING Penzijního fondu a s následným komentářem prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., proděkan Fakulty financí a účetnictví. Po odborném programu následovala neformální část a občerstvení v prostorách Rajské budovy VŠE. Toto setkání se uskutečnilo díky děkanovi fakulty, doc. Ing. Petru Dvořákovi, Ph.D.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Ve čtvrtek dne 21. června 2012 se na půdě VŠE uskutečnilo slavnostní setkání absolventů a lektorů u příležitosti 10. výročí výuky vedlejší specializace Komerční komunikace. Setkání se zúčastnil vzácný host pan Dominic Lyle (generální ředitel EACA – Evropské asociace komunikačních agentur). Dále byli přítomni zástupci VŠE a Fakulty mezinárodních vztahů, Asociace komunikačních agentur (AKA) a další významní lektoři a hosté. Setkání se zúčastnilo 246 absolventů.  V úvodním vystoupení bilancoval Milan Postler výuku uvedené specializace a mimo jiné zdůraznil, že za uplynulých 10 let úspěšně absolvovalo uvedenou specializaci celkem 541 studentů.

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Štěpán Müller předal generálnímu řediteli Dominicku Lyle Čestné uznání za spolupráci a rozvoj výuky komerčních komunikací na FMV VŠE. Dominic Lyle v následujícím vystoupení seznámil přítomné s novými trendy v komerčních komunikacích v Evropě a ve světě. Profesorka Dana Zadražilová poděkovala Jiřímu Mikešovi a Milanu Postlerovi za úspěšných 10 let výuky komerčních komunikací na VŠE. V závěru oficiální části slavnostního setkání vystoupil zástupce absolventů Lukáš Otevřel – ředitel agentury Reklamní klinika, kterou si po studiích založili absolventi uvedené specializace. Nejprve začínali na Moravě a následně otevřeli pobočku v Praze. Lukáš Otevřel vyzdvihl úzké propojení teorie s praxí a poděkoval za skvělou specializaci, která je jedinečná v celé  ČR. Na oficiální část slavnostního setkání navazoval raut.


Další odborné setkání na téma "Procesy ve veřejné správě a jejich optimalizace" připravila  pro své absolventy Fakulta informatiky a statistiky. Akce se konala ve středu dne 16. května a jako hlavní host vystoupil pan Robert Ledvinka z Ministerstva vnitra.

Absolventy seznámil s problematikou procesů veřejné správy a následná diskuse se týkala především tematiky základních registrů. Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.szrcr.cz.


První setkání se konalo ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví.   Ve středu dne 2. května 2011jsme na půdě VŠE přivítali pana Davida Marka, hlavního analytika Patria Finance. Jeho příspěvek se týkal aktuálního tématu: "Evropská dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy". Po přednášce následovala diskuse a celý podvečer jsme ukončili neformálním setkáním u občerstvení.

Přednáška je Vám ke stažení k dispozici zde.


V roce 2011 jsme pro Vás připravili tato odborná setkání:

V prosinci Vás ve spolupráci s RPC na svou čtvrtou akci pozvala Fakulta financí a účetnictví.  Ve středu dne 7. prosince 2011 přednesl svůj příspěvek na téma: "Ekonomické problémy Evropy - krize dluhová nikoli měnová" pan Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB, oblíbený komentátor dění (nejen) na finančních trzích a autor populární knihy Ekonomie dobra a zla.

Pan Sedláček se zamýšlel nad aktuálními problémy ze zajímavých úhlů pohledu a prostor pro dotazy a diskusi dostali i absolventi. Podle ohlasů se akce více než povedla a doufáme, že i v příštím roce budeme v zavedeném konceptu podobných akcí pokračovat.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


Poslední akcí z nabitého listopadového týdne bylo odborné setkání absolventů na téma "Penzijní reforma očima pojistného trhu". Setkání se konalo ve čtvrtek dne 10. listopadu 2011 a pořádala ho Fakulta financí a účetnictví ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group. V rámci přednášky se o zkušenosti podělil Mgr. Filip Král, ředitel úseku pojištění osob pojišťovny Kooperativa. Kromě aktuálních trendů světového a českého pojistného trhu se Mgr. Král věnoval také tématu tržních výzev penzijní reformy pro pojištovnictví a možným rizikům ve zdánlivých detailech reformy. Komentářem poté přispěl i prof. Jaroslav Daňhel z Katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ. Po odborném programu pokračovala diskuse již v neformálním duchu, u občerstvení.

Fotografie z akce jsou k dispozici ve fotogalerii RPC zde.


Ve středu dne 9. listopadu 2011 se konalo Zasedání vědecké rady Národohospodářské fakulty, v jejímž rámci proběhla vědecká rozprava na téma:

"Kdo může za růst veřejných výdajů v posledním desetiletí a je monetární expanze vhodným lékem?“. Pozvání přijali a během rozpravy vystoupili: Václav Klaus, prezident České republiky; Miroslav Singer, guvernér České národní banky; Ivan Mikloš, místopředseda vlády Slovenské republiky a ministr financí a Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE a ředitel Liberálního institutu

Zasedání Vědecké rady bylo přístupné široké i odborné veřejnosti. Pro absolventy bylo v aule rezervováno 50 míst.

Zájemci si mohou záznam ze Zasedání pustit na webu VŠE zde.


Po zářijových akcích jsme pro Vás připravili nabitý listopadový týden. První z odborných setkání se uskutečnilo úterý dne 8. listopadu 2011. Na první z tzv. Klubových večerů Vás pozvala Fakulta informatiky a statistiky. S odbornou přednáškou na téma "Zkušenosti ze sčítání lidu" vystoupil Ing. Jiří Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Po zajímavé přednášce obohacené o zážitky, příběhy a úskalí z letošního i dřívějších sčítání lidu následovala neméně zajímavá diskuse. Celý program skončil neformální diskusí u sklenky vína a občerstvení.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.


V pátek dne 7. října 2011 pro absolventy a příznivce oborů spjatých s diplomacií připravilo další ze setkání absolventů Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů. Slavností setkání se uskutečnilo při příležitosti 20. výročí založení Střediska. Jako hlavní host vystoupil se svým velmi zajímavým příspěvkem PhDr. Jaroslav Šedivý, bývalý ministr zahraničních věcí ČR, velvyslanec ČR v několika zemích a NATO, vědecký pracovník Ústavu mezinárodní politiky a ekonomie, poradce ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera.

Doktor Šedivý proložil příspěvek na téma "Formování české zahraniční politiky a diplomacie" svými osobními zážitky a vzpomínkami.

Po přednášce následovalo představení nově vydané monografie kolektivu autorů Střediska a neformální setkání u číše vína.


Ve středu dne 21. září 2011 Vás na Podvečer s fakultou pozvala Fakulta podnikohospodářská. Kromě diskuse s členem bankovní rady ČNB, prof. Kamilem Janáčkem, čekala na absolventy degustace moravských vín, neformální diskuse při občerstvení či vystoupení komorního sexteta fakulty.


Po úspěchu prvního odborného setkání absolventů Fakulty financí a účetnictví přichystal děkanát fakulty ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem na čtvrtek dne 9. června 2011 navazující akci, tentokrát zaměřenou na absolventy oboru účetnictví.

Tématem k zamyšlení i k diskusi bylo: "Kam kráčí účetnictví?".

Odborný program a odpovědi na otázky v diskusi zajistili: Ing. Petr Kříž, FCCA, partner ve společnosti PwC; doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. z Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ a prof. Ing. Bohumil Král, CSc. z Katedry manažerského účetnictví FFÚ.

Podle názorů absolventů byly příspěvky i následná diskuse více než zajímavé a přínosné. Diskuse se poté rozproudila i během neformální části programu, u občerstvení.

Fotografie z akce jsou k dispozici ve Fotogalerii RPC: zde.


Na první odborné setkání absolventů v tomto roce Vás ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem pozval děkan Fakulty financí a účetnictví, doc. Petr Dvořák.Setkání se uskutečnilo ve středu dne 13. dubna 2011. Jeho tématem byla Měnová politika v ČR. V rámci odborného programu vystoupili prof. Vladimír Tomšík, viceguvernér České národní banky a prof.Martin Mandel z Katedry měnové teorie a politiky VŠE.

Po odborném programu pokračovala diskuse i dále, při občerstvení.

Fotografie ze setkání jsou Vám k dispozici ve Fotogalerii RPC: zde.

Děkujeme všem absolventům za pozitivní ohlasy. Jsme rádi, že první akce měla takový ohlas a těšíme se na další, které v letošním roce uspořádáme.