Termíny

14.12.2017 - 31.1.2018 - PF2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vývoj kariéry absolventů VŠE

Související stránky

2017

Roční šetření vztahující se k hodnocení studia absolventů VŠE z roku 2015/2016 přineslo několik zajímavých závěrů.

Do vědecko-výzkumné činnosti se zapojují nejvíce studenti Fakulty informatiky a statistiky (FIS). Absolventi FIS, ve srovnání s absolventy z ostatních fakult, také nejvíce oceňují získání praktických dovedností během studia. I to je možným důvodem pro umístění FIS na jedné z nejvyšších příček v otázce podnikání.

Zkoumali jsme, jak respondenti hodnotí vědecký výklad ve škole. Podle absolventů z roku 2015/2016 disponuje VŠE velmi kvalitními vyučujícími. Dle výsledků šetření se nejvíce kvalitních vyučujících nachází na vedlejších specializacích (46 %). Nejkvalitnější vyučující v hlavní a vedlejší specializaci jsou podle průzkumu na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) a Fakultě mezinárodních vztahů (FMV).

Prvním zaměstnáním po ukončení školy byla absolventy nejčastěji uvedena skupina povolání controller, finanční analytik a risk manager (10 %), asistent auditora, IT konzultant, analytik business intelligence (8 %) a daňový poradce (8 %). Oproti předchozím rokům došlo k relativnímu poklesu skupin jako projektový manager a odborník HR a relativnímu nárůstu profesí nákupčí.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2016

I v tomto roce jsem hodnotili uplatnění absolventů VŠE, které jsme zjistili na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2014/2015. V rámci našeho výzkumu absolventů jsme se snažili získat informace o tom, jak se čerství absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze zapojují do pracovního procesu po ukončení studia. V dotazníkovém šetření jsme také zjišťovali, jak absolventi vnímají a uplatňují získané vysokoškolské vzdělání, a které kompetence si osvojili. Na základě uvedených informací jsme vytvořili tuto studii, která obsahuje údaje o nejčastěji zastávaných profesích, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů a další aspekty spojené s pracovní kariérou absolventů VŠE.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2015

Rozvojové a poradenské centrum hodnotilo uplatnění absolventů VŠE na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2013/2014, které jsme porovnali s výzkumy z předchozích let. Nejdůležitějším cílem našeho výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak se čerství absolventi Vysoké školy ekonomické v Praze zapojují do pracovního procesu po ukončení studia. V rámci dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak absolventi hodnotí získané vysokoškolské vzdělání na VŠE. Následující zpráva přináší celou řadu informací o nejčastěji zastávaných pracovních činnostech, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů, stejně tak jako další aspekty spojené s pracovní kariérou absolventů VŠE.

Děkujeme všem, kteří se výzkumného šetření účastnili.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2014

I v roce 2014 Rozvojové a poradenské centrum hodnotilo uplatnění absolventů VŠE na základě výsledků dotazníku určeného absolventům z let 2012/2013. Zároveň jsme ve výzkumu reflektovali výsledky z předchozích šetření. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2013

Na začátku roku 2013 jsme uskutečnili další šetření na téma "Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia". V tomto šetření jsme se zaměřili na čerstvé absolventy z let 2011/2012. Zároveň jsme pro závěrečnou zprávu využili údaje získané v předchozích šetřeních. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

 

2011

Na konci roku 2011 jsme uskutečnili další šetření na téma "Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia". V tomto šetření jsme se zaměřili na čerstvé absolventy z let 2010 a 2011. Zároveň jsme pro závěrečnou zprávu využili údaje získané v roce 2010 od absolventů z let 2005 a 2006, tedy 4-5 let po ukončení studia. Cílem výzkumného šetření bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí 4-5 let po absolutoriu.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření je Vám k dispozici zde.

O Výzkumu

Zpráva se zaměřuje nejen na názory absolventů při hodnocení absolvovaného studia, ale přináší také přehled typických profesí vykonávaných v prvním zaměstnání či informace o výši příjmu, kterého absolventi dosahují. Dále se zaměřuje na změny v pracovním uplatnění 4-5 let po ukončení studia a hodnotí také charakteristiky zaměstnavatelů. Výzkum se zaměřil i na problematiku rozdílů v příjmech mezi muži a ženami, na podnikatelskou aktivitu absolventů a na další informace s kariérou absolventů VŠE spojené. Informace mohou posloužit absolventům při zhodnocení vlastní kariéry v porovnání s absolventy ostatními. Pro fakulty VŠE je zpráva užitečnou zpětnou vazbou na poskytované vzdělávání a na uplatnění jejich absolventů v praxi. Zaměstnavatelům zpráva poskytuje mezi jiným přehled o tom, v jakých oborech nacházejí absolventi jednotlivých fakult VŠE uplatnění.

 

2009

Začátkem roku 2009 jsme se obrátili na absolventy VŠE a požádali je o spolupráci při vytváření přehledu začátku kariéry absolventů VŠE a jejího vývoje.

Výsledky dotazníkového šetření jsou Vám k dispozici ke stažení zde.

O Výzkumu

Cílem prezentovaného výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Zpráva přináší přehledy nejčastěji zastávaných pracovních činností, typické dráhy vývoje kariéry, typy zaměstnavatelů, srovnání podle fakult a pohlaví, jakož i další souvislosti s pracovní kariérou absolventů VŠE spojené. Informace zde obsažené mohou dobře posloužit absolventům pro zhodnocení své vlastní kariéry v porovnání s ostatními, studentům pro lepší plánování svého budoucího uplatnění, fakultám pro zpětnou vazbu na uplatnění svých absolventů a zaměstnavatelům pro lepší přehled o tom, v jakých oborech a u jakých firem nacházejí absolventi VŠE uplatnění.