Základní informace

V elektronické databázi absolventů VŠE je nyní již přes 26 000 z Vás. Vznikem celoškolského Klubu absolventů VŠE chceme zvýhodnit především Ty, kteří mají zájem o udržení kontaktu se svojí Alma Mater a chtějí se také aktivně podílet na jejím dalším rozvoji. Prostřednictvím Klubu absolventů můžete vyjádřit svou podporu VŠE i Vy.

Hlavním cílem Klubu absolventů je nabídnout Vám, absolventům VŠE, možnost být součástí školy i po ukončení studií a také Vám umožnit častější a zároveň přínosný kontakt s Alma Mater.

Jsme jednou z prvních veřejných vysokých škol v České republice, která začala pracovat na dlouhodobé a kompaktní spolupráci s absolventy. Klub absolventů, který vznikl v roce 2011, je tak logickým krokem k prohloubení vztahů s absolventy.

Uvědomujeme si důležitost péče o síť absolventů a jsme rádi, že se na půdu VŠE chcete vracet. Neváhejte a staňte se členy Klubu absolventů VŠE!

 

Varianty členství