Absolventské členství

Výhody členství v Klubu absolventů VŠE:

  • budete dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané výhradně pro absolventy VŠE*
  • budete dostávat přednostní informace a pozvánky na akce pořádané školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení význačných osobností na půdě VŠE, odborné konference apod.)*
  • přednostně se dozvíte o nabídce kurzů pro veřejnost a kurzů celoživotního vzdělávání*

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa (po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Správa profilu – Zasílané novinky)