Absolventské členství

Absolventské členství je hlavní variantou registrace do Klubu absolventů.

V akademickém roce 2019/20 budete v rámci absolventského členství:

  • mít nárok na volný vstup pro Vás a 50% slevu na vstupné pro doprovod na Ples VŠE (registrace zde, členství musí být uhrazeno do 1. listopadu 2019 a registrace vstupenky nejpozději dva pracovní týdny před konáním akce)
  • mít nárok na volnou vstupenku pro Vás a doprovod na Absolventský večer VŠE (registrace zde, členství musí být uhrazeno do 25. října 2019 a registrace vstupenky nejpozději dva pracovní týdny před konáním akce)
  • mít nárok na 10% slevu na všechny odborné kurzy FIS
  • dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané výhradně pro absolventy VŠE*
  • získávat přednostní informace a pozvánky na akce pořádané školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení význačných osobností na půdě VŠE, odborné konference apod.)*
  • mít nárok na slevu ze vstupného na hrazené akce, které VŠE a její fakulty pořádají
  • přednostně vědět o nabídce kurzů pro veřejnost a kurzů celoživotního vzdělávání s možností slevy
  • spolufinancovat aktivity pro rozvoj spolupráce s absolventy v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE

v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu absolventa (po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Můj účet – Spolupráce s VŠE)

Absolventské členství tak propojuje výhody pro absolventy s podporou aktivit VŠE. Kromě přednostních informací či registrací a možnosti slev na hrazené akce budete mít příležitost vyjádřit podporu VŠE a svým příspěvkem se spolupodílet na financování aktivit souvisejících s rozvojem spolupráce s absolventy.

Registrační poplatek 800 Kč se hradí 1x za akademický rok, absolventi posledního ročníku (aktuálně tedy 2018/19) mají nárok na 50% slevu z členského poplatku v prvním roce po ukončení studia. Registrovat se můžete po přihlášení do Vašeho osobního účtu zde.