Partnerské členství

Partnerské členství je určeno absolventům, kteří mají zájem o hlubší spolupráci se školou a o podporu konkrétní aktivity. Absolvent – partner bude mít možnost přímo pomoci rozvoji školy, výuky, výzkumu a dalších aktivit.

Výše členského poplatku není stanovena, cílem je najít společně takovou aktivitu, kterou chce absolvent – partner podpořit. Pokud si nejste jisti, máme připravených několik možností podpory, které Vám můžeme nabídnout a společně prodiskutovat.

Partnerské členství Vám tak nabízí možnost velmi úzkého kontaktu s Alma Mater spolu s přímou účastí na dění ve škole. Pokud máte zájem stát se Partnery školy, neváhejte nás kontaktovat.